Hakkımızda

/
Hakkımızda

Misyonumuz

Saltuklu Beyliği başkenti Erzurum’un tarihi ve kültürel mirasını korumak, geliştirmek ve bilinirliğini artırmak, bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlamak, tarihi ve kültürel motifleri araştırmak, modern yaklaşımlar ile kadim kültürümüzü yaygınlaştırmak, Saltuklu Beyliği’nden günümüze uzanan bu mirası gelecek nesillere aktarmak.

Vizyonumuz

Kadim tarihimizde Saltuklu Beyliği’ne başkentlik yapmış ve tarih boyunca bölgede stratejik bir yere sahip olan Erzurum’un “Saltuklu Başkenti Erzurum” sloganıyla köklü kültürümüzü yaşatan, ürettiği etkili projelerle bölge turizminin gelişimine katkı sağlayan, kadın istihdamının arttırılmasıyla bölgesel kalkınmayı destekleyen, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden, sürdürülebilir ve yenilikçi bir kooperatif olmak.

Kuruluş Öykümüz

Saltuklu Kadın Kooperatifi, 2023 yılında kadim kültür mirasımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla, alanlarında deneyimli ve güçlü bir ekip ile birlikte Saltuklu Beyliği’ne de başkentlik yapmış olan Erzurum’da kurulmuştur.

Kooperatifimizin kurucu üyeleri, her biri alanında deneyimli ve birbirlerine tamamlayıcı nitelikler taşıyan emekli el sanatları öğretmeni, eczacı, belediye personeli, girişimci iş kadınları ve usta öğretici kadınlardan oluşmaktadır. Bu kadınlar, ortak bir amaç uğruna bir araya gelerek Saltuklu Kadın Kooperatifi’ni hayata geçirdiler. Kadınlarımız, farklı yaş, tecrübe ve eğitim seviyelerine sahip olsalar da, hepsinin ortak amacı bölgenin kültür mirasını yaşatmak ve kadınların ekonomiye katkısını artırarak güçlenmelerini sağlamaktır.

Saltuklu motiflerini geleneksel ve modern biçimlerde yeniden yorumlayarak kadim tarihimizin canlandırılması ve Saltuklu kültürünün dünya çapında tanınması için özveriyle çalışan bu kadınların başarısı, gelecek nesillere ilham kaynağı olacaktır.

Saltuklu Kadın Kooperatifi’nin kuruluşu, bölgemiz kadınlarının sosyoekonomik hayata daha fazla katkıda bulunmaları için yazılan kahramanlık dolu bir öykünün ilk adımıdır…

İlkelerimiz

Kültürel Mirasın Korunması:

Saltuklu Kooperatifi, Erzurum’un tarihi ve kültürel mirasını korumak için çalışmakta ve Saltuklu kültür mirasını gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak için faaliyet göstermektedir.

 

Kültürel Çeşitliliğin Desteklenmesi:

Saltuklu Kooperatifi, bölgedeki farklı kültürlerin ve sanat dallarının tanıtımına ve korunmasına önem vermekte ve kültürel çeşitliliği desteklemektedir.

 

Sosyal Sorumluluk:

Saltuklu Kooperatifi, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, bölgedeki sosyal sorunlara duyarlılık göstermekte, bu sorunların çözümüne katkı sağlayarak kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmelerine katkı sağlamak için çalışmaktadır.

 

Toplumsal Farkındalık:

Saltuklu Kooperatifi, el sanatları ve kültür alanında toplumsal farkındalık yaratmak için etkinlikler düzenlemekte, etkili kampanyalar yürüterek bölgedeki kültürel farkındalığın yükseltilmesine destek olmaktadır.

 

İşbirliği ve Dayanışma:

Saltuklu Kooperatifi, üyeleri arasında dayanışma ve işbirliği kültürünü teşvik etmekte ve birlikte hareket ederek güçlü bir kooperatif kültürü oluşturmak için çalışmaktadır. Yaratılan değeri ve kooperatif imkânlarını üyeleri arasında adil bir şekilde paylaştırmak için ortak karar alma mekanizmaları ile üyelerin aktif katılımını sağlamaktadır. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademik kurumlar ve diğer paydaşlarla iş birliği yapacak ve Saltuklu kültürünün korunması ve geliştirilmesi konusunda ortak bir vizyon oluşturacak.

 

Yerel Ekonomiye Katkı:

Kooperatif, ürettiği ürünlerin yerel ekonomiye katkı sağlamasını ve yerel üreticilerin desteklenmesini önemsemekte, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak için, bölgede faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır.

 

Kalite Yönetim Sistemi:

Saltuklu Kooperatifi, ürettiği el sanatları ürünlerinde kaliteye öncelik vermekte ve en yüksek kalite standartlarına uygunluk sağlamak için kalite yönetim sistemleri uygulamaktadır.

 

Yenilikçi Yaklaşım:

Saltuklu Kooperatifi, el sanatları ve kültür alanlarında yenilikçi yaklaşımlar ve fikirler geliştirmeye açık bir kooperatif olarak faaliyet göstermekte, geleneksel tekniklerle modern tasarım tekniklerini birleştirerek üretim süreçlerini ve ürünlerini sürekli olarak geliştirmektedir. Yaratıcılığı teşvik ederek üyelerinin yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaktadır.

 

İş Güvenliği:

Saltuklu Kooperatifi, üretim süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hareket ederek, üyelerinin ve çalışanlarının sağlığını korumaktadır.

 

Sürdürülebilirlik ve Çevre Hassasiyeti:

Saltuklu Kooperatifi, çevre dostu üretim yöntemleri kullanarak doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır.

 

Eğitim:

Saltuklu Kooperatifi, yerel kadınların el sanatları ve kültür alanlarında eğitim almalarını teşvik etmekte ve ürettikleri ürünlerin kalitesini artırmalarına yardımcı olmaktadır. Üyelerinin gelişimlerine katkı sağlayarak, el sanatları ve kültür gibi alanlarda bilgi ve becerilerini sürekli olarak artırmalarını desteklemektedir.

 

Etik Değerlere Bağlılık:

Saltuklu Kooperatifi, dürüstlük, saygı, adalet, sorumluluk ve özveri gibi etik değerleri benimseyecek ve bu değerleri faaliyetleriyle özdeşleştirecektir. Her türlü ayrımcılık ve önyargıya karşı mücadele ederek, kadınların ve diğer dezavantajlı grupların güçlenmesine katkı sağlamayı hedefleyecektir.

 

Şeffaf Yönetim:

Saltuklu Kooperatifi, şeffaf ve adil yönetim ilkelerine uygun olarak yönetilmekte ve üyelerinin aktif katılımını teşvik etmektedir.

 

İletişim:

Saltuklu Kooperatifi, üyeleri arasındaki iletişimi güçlendirmek için çalışmalar yapmakta ve etkili bir iletişim ağı kurarak, müşteri memnuniyetini sürekli artırmak için çözümler geliştirmektedir.